Giới thiệu về JLCT

JLCT được thực hiện để đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật của một người nói tiếng Nhật không phải là người bản ngữ. JLCT được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới.

Gồm có 5 cấp độ: JCT1, JCT2, JCT3, JCT4, JCT5. JLCT kiểm tra kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật bằng cách chia bài kiểm tra thành ba phần trong mỗi cấp độ:

1) Kiến thức tiếng Nhật (viết, từ vựng, ngữ pháp).

2) Đọc hiểu.

3) Nghe.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *