Bộ tư pháp Nhật Bản công nhận hiệu lực JLCT tại Nhật Bản

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00159.html

http://www.moj.go.jp/content/001307902.pdf

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *