• 1200px-Flag_of_Vietnam.svg.png
  • 1280px-Flag_of_the_United_States.svg.png
  • japan-162328_960_720.png

Kỳ thi JLCT việt nam -

Bạn có thể truy cập vào link bên dưới để có thể luyện tập:
 

http://www.e-study.jp/jlct/jlct_sms/jlct_sms.php

 


                                Tải về thông báo