• 1200px-Flag_of_Vietnam.svg.png
  • 1280px-Flag_of_the_United_States.svg.png
  • japan-162328_960_720.png

Kỳ thi JLCT việt nam -

Nếu chưa có hồ sơ thì vui lòng truy câp vào Đây để download hồ sơ và làm theo hướng dẫn

Sau đó quay lại đây để hoàn thiện form nộp hồ sơ

Hoặc có thể nộp hồ sơ qua EMS tại đây