• 1200px-Flag_of_Vietnam.svg.png
  • 1280px-Flag_of_the_United_States.svg.png
  • japan-162328_960_720.png

Kỳ thi JLCT việt nam -

Ngữ pháp N は N です

06/12/2019
Đăng bởi Admin

 Cách sử dụng:

Cấu trúcNNです。」được sử dụng khi muốn trình bày một chủ đề nào đó. Thường được dịch: N1 là N2
- Ngữ pháp N5
 Dạng sử dụng:
N1N2です。
Dạng phủ định:
N1N2ではありません。
N1N2じゃありません。
 
 Ví dụ:
 木村きむらさんは学生がくせいです。
Anh Kimura là sinh viên.
 木村きむらさんは学生がくせいではありません。
Chị Kimura không phải là sinh viên.
 木村きむらさんは学生がくせいじゃありません。
Chị Kimura không phải là sinh viên.
 
 
 ちち医者いしゃです。
Ba tôi là bác sĩ.
 はは銀行員ぎんこういんではありません。
Mẹ tôi không phải là nhân viên ngân hàng.
 
 学校がっこうやすみです。
Trường học nghỉ.
 学校がっこうやすみじゃありません。
Trường học không nghỉ.
 学校がっこうはあしたやすみです。
Trường học ngày mai nghỉ.
 学校がっこうはあしたやすみではありません。
Trường học ngày mai không nghỉ.
 
Khi muốn nhấn mạnh chủ thể của hành động phía sau/chủ thể của vị ngữ phía sau, sử dụng cấu trúc N~」
 わたし松本まつもとです。
Tôi là Matsumoto.
*Khi nói về tên mình thì không gắn thêm “san” ở phía sau.
松本まつもとはわたしです)
(Matsumoto là tôi)
 
 わたしがやります。
Tôi sẽ làm.
 
 鈴木すずきさんがチームリーダーです。
Anh Suzuki là trưởng nhóm.
 
(チームリーダーは鈴木すずきさんです)
(Trưởng nhóm là anh Suzuki)
 
 あっ、本田ほんださんが1です。
<マラソンの中継ちゅうけいている>
A, anh Honda đang dẫn đầu.
(Khi đang xem trực tiếp đua ma-ra-tông)
Ý kiến của bạn